Algemene voorwaarden “Massagepraktijk Feel”

Als u een afspraak voor een behandeling bij Massagepraktijk Feel maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord bent.

1. Bij een intake gesprek, is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de juistheid van persoonlijke informatie en medische klachten.
2. Massagepraktijk Feel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische klachten na behandeling, als er sprake is van onjuiste informatie of blessures en/of medische klachten die niet kenbaar zijn gemaakt of willens en wetens zijn verzwegen.
3. Alle persoonlijke gegevens en overige medische informatie worden zorgvuldig bewaard en niet met derden besproken of gedeeld, zonder toestemming van cliënt.

4. Acties en “Rittenkaarten”
a. Op acties, cadeaubonnen en rittenkaarten zijn volgende punten toepassing:
– Een actie of bon kan door Massagepraktijk Feel ter alle tijden worden gewijzigd.
– Bij misbruik van rittenkaarten of acties kan zonder overleg de behandeling worden gestopt, zonder terug betaling van overige openstaande ritten of afspraken.
– U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van gemaakte afspraken en het afschrijven van ritten van de virtuele rittenkaart.
– Rittenkaarten en cadeaubonnen die meer als 1 jaar (365 dagen) niet zijn gebruikt, kan Massagepraktijk Feel laten vervallen en kunt u als cliënt geen rechten meer aan ontlenen.

5. Afspraak
a. Massagepraktijk Feel hanteert een “no show” beleid, dat wil zeggen: als u niet op de gemaakte afspraak verschijnt, worden de kosten zoals in artikel 6 vermeld in rekening gebracht.
b. U dient 24 uur voor de eigenlijke afspraak, als u deze niet na kunt komen, af te zeggen.
c. Bij het niet op tijd aanwezig zijn op een gemaakte afspraak, zal de verstreken tijd verloren gaan en kunt u hier geen aanspraak op maken.
d. Bij boven genoemde punten b. en c. worden de kosten van de gehele behandeling in rekening gebracht (zie 6a/6b). Bij “rittenkaarten” zal er een rit worden afgeschreven.
e. Massagepraktijk Feel behoud zich het recht voor, een afspraak zonder opgave van reden, te wijzigen of te annuleren.

6. Prijzen en tarieven

a. Sport/ontspanningsmassage behandeling van een half uur, 30 minuten kosten € 32,50

b. Sport/ontspanningsmassage behandeling van een uur, 60 minuten kosten € 55,00

c. Zwangerschapsmassage, African Style massage, Hot Stone massage en/of Cupping massage, behandelingen allen van een uur/60 minuten, per stuk kosten €57,50

Alle genoemde bedragen en tarieven zijn inclusief BTW.

7. Betaling

a. Bij het maken van een afspraak, bent u op de hoogte van de prijzen en dient u na behandeling deze contant te voldoen.
b. Bij het ontvangen van een factuur dient deze binnen 14 dagen te worden voldaan.
c. Bij het in gebreken blijven van betalingen, zijn alle bijkomende kosten gemaakt door derden (incasso kosten) voor rekening cliënt.
d. Bij een openstaande rittenkaart wordt geen restitutie gegeven
e. Massagepraktijk Feel heeft vastte tarieven en behoud zich het recht voor hiervan af te wijken

8. Klachten
Mocht de behandeling niet naar wens zijn geweest of u voelt zich onheus bejegend, kunt u binnen vijf (5) dagen na behandeling contact opnemen met behandelaar. Mocht e.e.a. niet tot een bevredigend resultaat leiden, kunt u bij de beroepsvereniging, Nederlands genootschap sportmassage (NGS) een klacht indienen (zie www.ngsmassage.nl).

Behandelingen gaan op afspraak.

Steven Voorn
Blijklaan 3
1394 AK Nederhorst den Berg

Tel:      06-12751935
E-mail:  info@massagepraktijkfeel.nl

NGS licentie 453096
KvK registratie 32170832
AGB code: sportmasseur 90103501

14 + 12 =